Urut berdasarkan
Cari :
—
Library
Museum dihatiku
Filologika
Total Koleksi:
1778 Naskah
24 September 2020
06-Safar-1442 H
Sabilal Mubtady li al-tafaqqah fi amr al-din
Sabilal Mubtady li al-tafaqqah fi amr al-din

Kitab ini menguraikan masalah-masalah fikh ibadah menurut Imam Syafi’I dengan merujuk pada pembahasan Kitab Shirathal Mustaqim karya Nuruddin Al-Raniry.
Pembahasan terdiri dari 6 bab:
1. Menguraikan tentang air mutlak
2. Menguraikan tentang najis besar dan kecil
3. Menguraikan tentang wudhu’ dan tayammum
4. Menguraikan tentang mandi wajib dan sunnat
5. Menguraikan tentang qadha hajad
6. Menguraikan tentang shalat wajib dan sunnat.
Hidāyat al-sālikīn fī sulūk masalak al-mut
Hidāyat al-sālikīn fī sulūk masalak al-mut

Pembahasan dalam kitab ini merupakan gabungan antara ajaran-ajaran fikih dan tasawuf, dengan mengikuti ajaran Imam al-Ghazali.

Kitab ini terdiri dari beberapa fasal, bab, dan faidah. Dua fasal pertama membicarakan kelebihan ilmu yang bermanfaat, dan kelebihan orang yang menuntut ilmu.

Kemudian, 7 bab berikutnya tentang:
1. dasar-dasar akidah ahlussunnah wal jamaah;
2. ibadah lahir;
3. menjauhi perbuatan maksiat;
4. jenis perbuatan maksiat batin;
5. jenis ketaatan batin;
6. ajaran dan zikir tasawuf;
7. adab orang alim, adab orang belajar, adab anak kepada orang tua, dan adab bersahabat.
Safinatul Hukkam fi Takhlishlil Khasham
Safinatul Hukkam fi Takhlishlil Khasham

1. Muqaddimah pertama menguraikan tentang kata-kata yang sulit seperti wajib, sunat, haram, harus, makruh, sunat shahih, batal, syarat, masyrut lazim, maklum, hukum, adat, kanun, resam.
2. Muqaddimah kedua mengenai tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban serta syarat-syarat sultan, wadir, qadhi (hakim), hulu balang dan lain-lain.
1. Bab pertama mengenai hukum dagang, yang di dalamnya terdiri dari fasal-fasal dan beberapa qaedah beserta petunjuk-petunjuk bagi hakim atau qadhi.
2. Bab kedua menguraikan tentang nikah dan perkawainan dan terbagi lagi atas fasal-fasal serta petunjuk-petunjuk dan kaedah-kaedah.
3. Bab ketiga menguraikan tentan hukum pidana, terdiri dari beberapa fasal dan kaedah-kaedah serta petunjuk-petunjuk bagi hakim.
Syifaul Qulub
Syifaul Qulub

Teks ini berisikan masalah tauhid,KeEsaan Allah dan menentang ajaran Ujudiah Hamzah Fansuri, obat-obatan dan doa-doa yang mujarab.
Hikayat Syekh Ahmad dan Tuha Tujoh
Hikayat Syekh Ahmad dan Tuha Tujoh

Tanda-tanda dunia kiamat yang diperoleh dari mimpi Syeh Ahmad dan cerita Aulia tujuh mengembara sebab menentang raja. Dakianus yang zalim. Dengan kekuasaan Tuhan mereka dapat tidur selama 309 tahun. Kemudian terbangun kembali.
Kumpulan Teks
Kumpulan Teks

Ilmu pertukangan, cara-cara suami bercumbu dengan istri, cara mengerjakan khalwah, cara menilai sifat-sifat perempuan, sejarah kembalinya Syeikh Abdur Rauf ke Aceh, Syamsul Ma'rifah, taubat, tauhid, sifat 20
Masailal Muhtady dan Bidayatul Mubtady
Masailal Muhtady dan Bidayatul Mubtady

Teks I:
kitab Masailal Muhtadi
Berisikan tentang pokok-pokok agama Islam yang disajikan dalam bentuk tanya jawab, antara lain membahas tentang iman, tauhid, Islam, ma'rifat, syarat, rukun, wajib, haram, mubah, batal.

Teks II:
Kitab Bidayatul Mubtadi Bifadhlillahi al-Muhdi.
Teks ini membahas tentang Islam, tauhid, ma'rifat, air yang digunakan untuk bersuci, qadha hajat, najis, bermacam-macam sembahyang baik sembahyang wajib maupun sunat, puasa, cara mengerjakannya baik puasa wajib maupun sunat, cara mengerjakan shalat tarawih.


Pokok agama Islam, madrifat yang disajikan dalam bentuk tanya jawab, tentang sembahyang, puasa, haji dan zakat.
Sairussalikin Ila Ibadati Rabbil Alamin Jilid III
Sairussalikin Ila Ibadati Rabbil Alamin Jilid III

Naskah ini berisikan tentang Islam, tauhid, ma'rifat, air yang digunakan untuk bersuci, qadha hajat, najis, bermacam-macam sembahyang baik sembahyang wajib maupun sunat, puasa, cara mengerjakannya baik puasa wajib maupun sunat, cara mengerjakan shalat tarawih
Keajaiban hati, menyucikan hati, menjauhkan tentang nafsu syahwat, tentang orang-orang dengki/marah, iri hati, buruk sangka dan lain-lain.
Sairussalikin Ila Ibadati Rabbil Alamin jilid I
Sairussalikin Ila Ibadati Rabbil Alamin jilid I

Teks ini membahas tentang Kelebihan ilmu, ulama, adap orang belajar dan mengajar, kebinasaan ilmu, i'tikad ketauhidan, iman, islam, bersuci dari hadas zahir dan batin, najis, cara menghilangkan najis, istinjak, rahasia sembahyang, kelebihan sembahyang jamaah dan sujud, kelebihan sembahyang batin dan amal dalam hati, kelebihan imam dan makmum, sembahyang sunat, rahasia zakat, sebab wajib zakat, adap memberi zakat, kelebihan sedekah.

Kelenihan orang-orang menuntut ilmu, adab belajar mengajar ilmu yang perlu dituntut dan mengenai shalat wajib dan shalat sunat.
Ilmu Bintang
Ilmu Bintang

Cara melihat keadaan tanah dan hari yang baik untuk mendirikan dan doa-doa untuk mencari benda-benda yang hilang.
Bidayatul Hidayah I
Bidayatul Hidayah I

Naskah ini menjelaskan tentang wajib syara', wajib naqli, wajib aqli.
Syarat, wajib, sunat, mubah, haram, mustahil.
Sifat 20 dan dalil-dalil dari al-Qur'an.


Pengertian wajib, syarat, sunat, makhruh, haram, harus, mustahil, dan lain-lain. Sifat dua puluh dan kebenaran-kebenaran rasul
Bidayatul Hidayah II
Bidayatul Hidayah II

Penjelasan pengertian sejarah wajib dan sebagainya tentang sifat wajib pada Allah serta kebenaran rasul dan mukjizatnya.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »