Urut berdasarkan
Cari :
Library
Museum dihatiku
Filologika
Total Koleksi:
1778 Naskah
22 September 2020
04-Safar-1442 H
Kifayatu Assalah
Kifayatu Assalah

Bersuci atau thaharah. Air yang suci dan cara-cara mengerjakan shalat serta doa-doa yang dibacakan dalam shalat.
Teks ini berisi tentang tata cara pelaksanaan salat
Nadham Dagang
Nadham Dagang

Berbentuk syair atau hikayat. Kisah keajaiban nabi Muhammad SAW, amal, ma'rifat, haji, umrah dan lain-lain.
Qawaidul Islam
Qawaidul Islam

Ilmu tauhid, sifat Tuhan yang dua puluh, sifat-sifat yang wajib pada Allah.
Hikayat Boestamam
Hikayat Boestamam

Menceritakan tentang raja Yahya yang memerintah negri Samatrani yang bertentangan dengan raja Baniasina yang memerintah negri Badrani. Daerah takluk Sumatrani terdapat pula sebuah kerajaan yang diperintah oleh Amin Thayib, yang mempunyai dua orang anak laki-laki yaitu Amin Sajak dan isterinya negrinya meninggalkan negrinya mengembara dalam hutan belantara. Naskah ini siap ditulis 1254 H.
Mawa'idul Badi
Mawa'idul Badi

Pelajaran yang indah-indah dikutib dari Al-quran hadist dan perkataan-perkataan sahabat nabi, kitab ini 50 pengajaran ; Peringatan mati, alam kubur, kiamat dan hari akhirat, tunduk serta patuh atas segala ajaran rasul, syukur dan takwa, kebiasaan berlomba mencari kekayaan yang melupakan Allah, menjauhkan dengan muslihat dan sifat-sifat tercela dan lain-lain.
Kumpulan Karangan
Kumpulan Karangan

1. Kitab adab, 2. Tahzirah wafase, 3. Ilmu tauhid.
Kumpulan Karangan (hikayat)
Kumpulan Karangan (hikayat)

Judul : 1. Tambeh tujuh blah, 2. Akbarul karim. Isi: tentang 17 peringatan keimanan, takut kepada Allah, murtad, kelebihan guru, adab bersuami isteri hak tetangga, kelebihan ulama, siksa orang yang meninggalkan shalat mandi junub dan lain-lain. Akhbarul karim isi tantang fiqh/tauhid berisi penjelasan sifat 20, dalil-dalil tentang adanya Allah yang bersumber Al-quran dan hadist berwudhuk, shalat dan lain-lain.
Hikayat Boestamam II
Hikayat Boestamam II

Menceritakan tentang raja Yahya yang memerintah negri Samatrani yang bertentangan dengan raja Baniasina yang memerintah negri Badrani. Daerah takluk Sumatrani terdapat pula sebuah kerajaan yang diperintah oleh Amin Thayib, yang mempunyai dua orang anak laki-laki yaitu Amin Sajak dan isterinya negrinya meninggalkan negrinya mengembara dalam hutan belantara.
Safinatul Hukum
Safinatul Hukum

Naskah ini sebagai pedoman untuk qadhi-qadhi di kerajaan Aceh. Naskah ditulis atas perintah Sultan Alaiddin johan Syah bin Sulthan Alaiddin Ahmadsyah. Isi yang terkandung didalamnya terdiri dari muqaddimah, tiga rab dan khatimah/penutup. 1. Muqaddimah pertama menguraikan tentang kata-kata yang sulit seperti wajib sunat, haram, harus, makruh, sunut shahih, batas, syarat, masrut, lazim, maklum, hukum, adat, kanun dan resam. 2. Muqaddimah kedua mengenai tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban serta syarat-syarat Sultan, wathir, qadhi (hukim), hulubalang dan lain-lain. 3. Bab-bab berikutnya terdiri atas: - Bab pertama, mengenai hukum dagang, yang didalamnya terdiri dari fasal-fasal dan beberapa qaedah beserta petunjuk-petunjuk bagi hakim atau qadhi. - Bab II, menguraikan tentang nikah dan perkawinan dan terbagi lagi atas fasal-fasal serta petunjuk dan kaedah-kaedah. - Bab III, Menguraikan tentang hukum pidana terdiri dari beberapa fasal dan kaedah-kaedah serta petunjuk-petunjuk bagia hakim.
Kumpulan Karangan
Kumpulan Karangan

1. Mukhtashar Al-hikamul Alhaiyah, ikhtisar ilmu tauhid. 2. Nukilan kitab jawahirus saniyah, berisi kejadian nabi-nabi dan ka'bah.
Majmu Usy Syang
Majmu Usy Syang

Ayat-ayat Al-quran, doa-doa dan penentunya, obat-obatan, azimat, tasbih dan salawat.
Kumpulan Teks
Kumpulan Teks

Naskah ini terdiri dari beberapa teks, di dalamnya terdapat teks kitab Zinat al-Wahdin karya Hamzah Fanshuri yang membahas tentang tarekat, ma'rifat, hakikat, tajalli, sifat allah.
Pada teks lain terdapat bahasan tentang salat, syarat dan rukun dan tata cara pelaksanaannya.
Hukum syar'i, hukum aqli dan hukum adat.
Bahasan tentang nikah, talak, wali, saksi, sighat, khuluk, iddah, ruju' dan lain-lain.

1. Qawaidul Islam, Isinya: tentang sifat-sifat Tuhan.
2. Kasyful Kiram, isinya: faedah shalat.
3. Zimathul Wahidin, isinya: ke-Esaan Tuhan dan penjelasan Tharikat, syariat, makrifat dan hakikat.
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »