Urut berdasarkan
Cari :
Library
Museum dihatiku
Filologika
Total Koleksi:
1778 Naskah
22 September 2020
04-Safar-1442 H
Tanbihul Ghafilin
Tanbihul Ghafilin

Hikayat tanbihul ghafilin
Alfiyah
Alfiyah

Kaidah-kaidah ilmu nahwu (tata bahasa Arab) dalam bentuk nazham.
Zubad
Zubad

Uraian ilmu fiqh karya Syekh Al-imam Al-alim Al-allamah waliyullah Ruslan.
Tanpa Judul
Tanpa Judul

Doa-doa, hikmah, azimat dan lainnya.
Kumpulan Karangan
Kumpulan Karangan

1. Kayfiyatush shalah (tata cara shalat). 2. Doa-doa. 3. Nazham sifeut dua ploh (nazham sifat dua puluh).
Sayrus Salikin
Sayrus Salikin

Nazham uraian ilmu tasawuf karya Abdus Samad Al Palembany (1195H)
Shiratul Mustaqim
Shiratul Mustaqim

Kupasan ilmu fiqh karya Nuruddin.
Kumpulan Karangan
Kumpulan Karangan

1. Tanpa judul (tasawuf). 2. Umdatul Muhtajin (bagian awal). 3. Catatan tentang shalat. 4. Bayanun nikah. 5. Kitab faraid. 6. Tanpa judul (fiqh). 7. Hadis Arba'in. 8. Tanpa judul (tanya jawab tasawuf).
Surat Kuasa
Surat Kuasa

Surat kuasa dari Tengku Bentara. Seuma sat Blang Mangat Nyak haji, pemberian. Negri kepada kujruen karan tengku muda intan; pada hari sabtu, jam 21,8 jumadil Awal 1270 H. Pada bagian bawah tercatat bahwa surat ini tertulis pada hari sabtu, jam 2,18 Jumadil awal 1277 H. Pada masa kerajaan Sulthan Alaiddin Mansyursyah Zhilullah Fil'alam atau pada masa Tgk. Syekh Saman Tiro-Pidie berperang sabillah atau pada masa hulubalang Tgk. Bantara seumasat nyak haji dalam kuta blang trieng negri Blang mangat.
Hikayat Iskandar Muda Meukuta Alam
Hikayat Iskandar Muda Meukuta Alam

Kejayaan Aceh pada masa Iskandar Muda, penyerangan Malaka dan perluasan Aceh.
Kumpulan Karangan
Kumpulan Karangan

1. Khalkus samawah wal arah, berisi twntang kejadian alam dan semesta. 2. Akhbarul Akhirah Fil Ahwadi Qiyamah, berisi tentang cerita hari akhirat dan kiamat. 3. Hujatush Shardiq Li Daf'iz Zindik. 4. Hilluzh zhili, berisi keterangan tentang zhit. 5. Kitab Syahadat, berisi tentang syahadat. 6. Ainal Alam Qabla an Yakhluqa waba'dahu, berisi tentang alam sebelum dan sesudah kejadian. 7. Bab tentang sifat Allah. 8. Risalah tentang kriteria iman dan shalat, kitab ini merupakan kumpulan karangan Nuruddin Ar-raniry.
Sayrus Salikin
Sayrus Salikin

Pembahasan ilmu tasawuf karya Syekh Abdus Samad Al-palembany. Kitab ini terdiri dari 10 bab yang masing-masing terbagi lagi kepada pasal selesai dikarang di Mekah pada hari kamis 19 Safar 1197 H.
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »